Your browser does not support JavaScript!
Department of Electrical Engineering
Welcome to Department of Electrical Engineering
Сургалтын чиглэл

Тус сургууль нь дотроо хэд хэдэн судалгааны лабораторитой бөгөөд тэдгээр, талбаруудадаа төвлөрч судалгаа шинжилгээгээ хийдэг. Үүнд. Электроник эрчим хүчний програм, Энерги. Систем шинжилгээний програм. Дижитал Дохионы үйл явцын хяналтын програм. Био-Анагаах болон Хяналтын Систем. Хиймэл Оюун Ухаан 

Click Num  
  • Forward to friend
  • Print
  • Add to my favorie .
  • Share
Forward to friend
Please input CAPTCHA
Voice Play
refresh captcha