Your browser does not support JavaScript!
Department of Electrical Engineering
Welcome to Department of Electrical Engineering
Онцлог шинж

    Манай сургуулийн гол онцлог нь сурагчдыг шинийг эрэлхийлэгч, шинэчлэл хийгч, бүтээлч сэтгэлгээтэй техникийн болон цахилгааны чадварлаг мэргэжилтэн болгон бэлтгэдэг явдал юм. Бид сэргээгдэх эрчим хүч, "ногоон энерги"-ийн хөгжүүлэлт, эрчим хүчний шилжүүлэлт болон төлөвлөлтийн технологи, электроник эрчим хүч, оюун ухаант удирдлага ба системийн програм хийгээд микропроцессор дээр илүү ихээр анхааран төвлөрч онолын болон практикын судалгааг хийдэг.

Click Num  
  • Forward to friend
  • Print
  • Add to my favorie .
  • Share
Forward to friend
Please input CAPTCHA
Voice Play
refresh captcha