Your browser does not support JavaScript!
Оршил

Цахилгааны Инженерийн Салбар Сургууль нь байгуулагдсан цагаасаа буюу 1974 оноос хойш өдийг хүртэл Бакалавр болон Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрүүдтэйгээр үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж ирсэн. Одоогийн байдлаар тэнхимдээ нийт 19 багш ажилчинтай, тэдгээр нь бүгд Тайваний Үндэсний Шинжлэх Ухаан-Технологийн Их Сургууль, Үндэсний Төв Их Сургууль, Үндэсний Чен Күн Их Сургууль, Үндэсний Чун Чен Их Сургууль, Үндэсний Сүн Яа-Сен Их Сургууль, Льюсианна дахь Тюлинь Их Сургууль (АНУ), Лехигь Их Сургууль (АНУ), Пюрдүи Их Сургууль (АНУ), Арлингтон дахь Техасын Их Сургууль (АНУ) болон Да-Иеэ Их Сургууль гэх мэт улс орондоо төдийгүй дэлхийд нэр хүндтэй их сургуулиудыг амжилттай дүүргэж ирсэн болно. Мөн тус Салбар Сургуульд жил бүр олон улсын төрөл бүрийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулагддагийг дурьдах нь зүй.

Click Num